Nieuwe regels informatieplicht overstromingsgevoeligheid.

  • 1 jaar geleden

Wanneer je een woning koopt is het belangrijk te weten of deze al dan niet in een gebied ligt dat gevoelig is voor overstromingen. 

Een woning die in overstromingsgevoelig gebied ligt zal voor een lagere prijs verkocht worden dan een identieke woning die niet in overstromingsgevoelig gebied ligt.

Vanaf 1 januari 2023 legt Vlaanderen daarom duidelijkere regels op met betrekking tot de informatie die verkopers moeten meegeven wanneer ze een woning te koop stellen. 

Zo komt er een P-score en een G-score die het risico weergeven voor het perceel en het gebouw en worden de risico’s onderverdeeld naargelang de overstromingsbron (regen, zee, rivieren).

Heeft je woning een mindere G-score dan kun je een deskundige een attest laten opmaken waarmee je bewijst dat je woning robuuster is tegen overstromingen dan de gebiedsaanduiding uitwijst.

Compare listings

Vergelijken